Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020
Nazwa projektu: „Utrzymanie i utworzenie nowych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności w branży dotkniętej pandemią”

Nazwa beneficjenta: BMT s.c. Justyna Sobel, Adam Michalczyk

Wartość projektu: 704 142,74 zł
Wartość dofinansowania: 443 493,03 zł

Firma BMT S.C. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Utrzymanie i utworzenie nowych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności w branży dotkniętej pandemią.

Cel projektu: poprawa konkurencyjności, wygenerowanie nowych miejsc pracy i utrzymanie istniejących w firmie, której działalność została wstrzymana w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-SARS-CoV-2-2. Projekt dotyczy otwarcia się na nowe rynki, zwiększenia przychodów i zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej.